Varför får AG Communications och Genesis betala sanktionsavgifter?

Under juni månad fick AG Communications och Genesis betala in en sanktionsavgift efter att ha brutit mot den nya spellagen gällande bonusar. Enligt Spelinspektionen ska det gälla ett regelbrott mot att erbjuda mer än en bonus till varje spelare per licensinnehavare. Bolaget nekar till anklagelserna.

Sedan licensieringen 2019 så har casinon börjat ändra och byta bonuserbjudanden väldigt ofta, vilket är en av anledningarna till att jag inte kan ha en egen bonuslista.

Vad är regelbrottet?

I början av juni år 2019 åkte AG Communications Limited på en anmärkning gällande deras bonuserbjudanden och fick en sanktionsavgift på 500 000 kronor. Samtidigt fick Genesis Global Limited en anmärkning och en sanktionsavgift om 1 700 000 kronor av samma orsaker. Detta med anledning av de nya spellagarna som enligt spelinspektionen har brutits och nu vidtar de åtgärder som de finner passande.

Vad säger AG communications och Genesis?

Enligt den nya spellagen får det inte ges mer än en bonus till varje spelare per licensinnehavare. Spelinspektionen anser att denna regel har brutits och därför ges konsekvenser. Licensinnehavarna yrkar dock på att reglerna har följts, inte mer än en bonus per spelare har blivit utdelad och därför är de oskyldigt anklagade. Bonusbestämmelsen har ännu inte överträtts enligt dem och därför är de fortfarande aktiva tills vidare.

Har det drabbat fler spelbolag?

Efter den nya spellagen infördes i början av året märktes det tydligt att inte alla spelbolag följde de nya reglerna. Den 19:e februari skickade spelinspektionen ut en skrivelse gällande bonuserbjudanden till samtliga licensinnehavare. Efter det har det märkts av en betydlig skillnad enligt spelinspektionen och medan inte alla följer de nya restriktionerna är det en förbättring sedan tidigare. Ytterligare åtaganden kommer göras för att få full implementering av reglerna.

Tidigare i år har det kommit in flera anklagelser mot regelbrott gällande spelbonusar. Dock är det hittills endast två fall som har givit grova konsekvenser. Den 16 maj gavs beslutet om två fall där det förekom grova överträdelser. Detta resulterade i att de båda fallen fick varningar och det slutade med att de fick var sin sanktionsavgift på 5 000 000 respektive 9 000 000 kronor.